De prostaat kan onsteken

Dit is meestal het gevolg van een blaasontsteking die snel ook de prostaat aantast. Gevolg is pijn bij het plassen, koorts, pijn ter hoogte van de prostaat (juist onder het scrotum) en soms zelfs een retentie, dat wil zeggen helemaal niet meer kunnen plassen. Hiervoor is antibiotica de enige oplossing. Niet zoals voor een blaasontsteking enkele dagen, maar zeker enkele weken, omdat de microben in de prostaat moeilijk te benaderen en uit te roeien zijn.  Bij koorts is het toedienen van antibiotica via intraveneuze weg, een infuus, gedurende enkele dagen vaak noodzakelijk.

Uiteraard moet worden gezocht naar een mogelijke oorzaak van deze prostaatontsteking om een herval ervan te voorkomen. We zullen dan ook , als het ergste van de ontsteking voorbij is , altijd de plasbuis en de blaas nakijken. Dit om te weten of de blaas wel goed leeggeplast wordt en er geen sprake is van een residu (urine die na het plassen in de blaas blijft) , een blaassteen, een vernauwing in de plasbuis of andere zaken.