Bij een circumcisie wordt de vernauwde voorhuid volledig weggenomen.

Circumcisie

Bekijk hier de informatiefolder van het Sint-Andries Ziekenhuis

Voor de operatie

Op doktersadvies moet u soms een aantal preoperatieve onderzoeken ondergaan (bv. bloedafname, EKG). Veel onderzoeken kunnen via de huisarts gebeuren.
Bepaalde bloedverdunnende medicatie dienen gestopt te worden.

Dag van de operatie

  • U moet nuchter zijn. U mag dus niets meer eten of drinken vanaf middernacht vóór de ingreep.
  • U meldt zich bij de opnamedienst van het ziekenhuis aan. Van hieruit wordt u begeleid naar het chirurgisch dagziekenhuis.
  • Op deze afdeling worden uw naam en geboortedatum gecontroleerd en wordt uw identificatiebandje aangedaan.
  • Voor het vertrek naar de operatiekamer doet u een operatiehemd aan.

Verloop van de ingreep

U wordt verdoofd voor de ingreep. De verdoving kan volledig of gedeeltelijk (via ruggenprik) zijn. Dit gebeurt in overleg met de arts en anesthesist.

U zal ongeveer twee tot drie uur van de afdeling weg zijn. De operatie zelf is van wisselende duur, maar na de ingreep brengt u ook enige tijd door op de ontwaakruimte. Indien de verdoving voldoende is uitgewerkt, komt u terug naar de afdeling en krijgt u een kamer toegewezen.

Nazorg en ontslag

Als u op de kamer komt, hebt u een infuus waarlangs pijnstillende medicatie kan toegediend worden. De verpleegkundigen geven u enkele pijnstillers mee naar huis voor één dag. Als pijnstiller neemt u een paracetamol (bijv. Perdolan®, Panadol®, Dafalgan®).

Verwittig altijd een verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie wil opstaan. Drinken mag reeds een paar uur na de ingreep. ’s Avonds mag u al een lichte maaltijd nemen.

U zal ook een drukverband hebben ter hoogte van de operatieplaats. U kan hier gewoon door plassen. Het doorplasverband blijft ter plaatse tot de dag na de ingreep. U mag dit zelf losmaken, ofwel gaat u naar de huisarts. De wonde verzorgt u dagelijks door Isobetadine® zalf op de wonde aan te brengen. Daarna gebruikt u best een kompres zodat uw onderbroek niet bevuild wordt. De draadjes resorberen.

Bij ontslag krijgt u een afspraak voor controle en een ontslagbrief voor de huisarts mee.
Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden.

Uw thuismedicatie mag u na de operatie verder nemen.
Grote uitzondering: sommige bloedverdunners mogen pas opnieuw ingenomen worden na advies van de arts.

U neemt contact met de huisarts, behandelende arts of u komt naar spoed in geval van:

  • Hevige pijn
  • Niet kunnen plassen
  • T° > 38,5°