Wanneer er zich vocht opstapelt in de balzak, ontstaat er een pijnloze, maar mogelijk hinderlijke zwelling. Dit kan voorkomen aan één kant van het scrotum, maar soms ook aan beide zijden. 

Ontstaan zwelling 

Vocht kan zich opstapelen tussen de teelbal zelf en het vlies rond de teelbal. Een andere reden voor een zwelling in het scrotum kan een cyste zijn. De zwelling zal zich meestal traag ontwikkelen en zich manifesteren als een soepele zwelling die kan hinderen bij het zitten of lopen

Een oorzaak voor de zwelling is niet gekend. We zien soms zwelling ontstaan na een infectie of trauma, maar er kunnen ook andere redenen zijn. 

Behandelen van de zwelling 

Vooraleer wordt overgegaan tot behandeling, is er eerst een klinisch onderzoek en wordt de zwelling via een echografie vastgesteld. 

Blijkt de zwelling een vochtopstapeling te zijn? Dan bestaat de behandeling uit een ingreep waarbij we het vlies omklappen, zodat het fenomeen zich niet meer kan herhalen. 

Is er sprake van een cyste? Dan kan die chirurgisch worden verwijderd. Dat gebeurt in daghospitalisatieverband, onder algemene of epidurale verdoving. Via een kleine incisie in de voorzijde van het scrotum, aan de kant van de zwelling, wordt de cyste weggehaald. Na de ingreep moet de patiënt enkele dagen rust nemen en goed ondersteunend ondergoed dragen.