Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis, de prostaat en de blaas. 

Cystoscopie blaasonderzoek

Bekijk hier de informatiefolder van het Sint-Andries Ziekenhuis

Waarom een cystoscopie?

Een cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloed- verlies via de urine of controle bij blaaspoliepen. Dit onderzoek gebeurt met een cystoscoop, een dunne holle buis met glasvezels of een lenzensysteem, aangesloten op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan men in de plasbuis en de blaas kijken. Er bestaan buigzame (flexibele) en starre cystoscopen. Bij de mannen gebruiken we doorgaans de buigzame, bij de vrouwen de starre cystoscoop.

Voorbereiding

Er is eigenlijk geen speciale voorbereiding nodig, het gaat om een ambulant onderzoek. Eerst zal u gevraagd worden de blaas zo goed mogelijk leeg te plassen, daarna mag U de onderkleding uitdoen en wordt U door de verpleegster / verpleger op de onderzoekstafel geïnstalleerd. Voor mannen betekent dit meestal plat op de rug, voor vrouwen in de beensteunen zoals bij de gynaecoloog. Hierna wordt de penis of vagina ontsmet, een steriele doek gelegd, en wat verdovende gel in de plasbuis gespoten. Dit maakt het inbrengen van de cystoscoop gemakkelijker en vrijwel pijnloos.

Het onderzoek zelf

De cystoscoop wordt via de opening in de plasbuis ingebracht. Tegelijkertijd loopt er steriel water in de blaas, om de blaas te ontplooien zodat de wand beoordeeld kan worden.

Dit geeft na een tijdje plasdrang, maar de blaas zal nooit overvuld raken.
Op het eind van het onderzoek kunt U de vloeistof gewoon uitplassen. Het kan zijn dat we U vragen dit op onze “uroflowtoilet” te doen, zodat we de kracht van de straal kunnen meten.

Na afloop

Na afloop van het onderzoek krijgt U direct de uitslag en kunt U daarna ook naar huis. Zelf rijden is geen probleem.

Het kan zijn dat U gedurende enkele uren of soms zelf 1 à 2 dagen wat vaker plasdrang heeft of wat moeilijker plast. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

Het is belangrijk dat U de uren en dagen na het onderzoek veel drinkt!

Wanneer deze klachten niet van voorbij- gaande aard zijn, of als er pijn of koorts optreedt, moet U zeker Uw huisarts raadplegen.