De steenkliniek voert de nodige onderzoeken uit om tot een aangepast voedings- en/of medicatieschema te komen om recidivisme van nierstenen te voorkomen. 

Niersteen

Onderzoeken

Om te achterhalen welke factoren de steenvorming uitlokken, zijn er enkele onderzoeken nodig. De resultaten daarvan zijn een leidraad om het risico op herval zoveel mogelijk te gaan beperken. 
Over het algemeen worden volgoende onderzoeken uitgevoerd: 

 • Een uitgebreide bloedanalyse; 
 • Een 24-uurs urine analyse;
 • Een gespecialiseerde niersteenanalyse om te bepalen over welk soort stenen het gaat. 

 

 

Soorten stenen

Calcium stenen

Het merendeel van de nierstenen zijn kalkstenen, meestal in de vorm van calcium-oxalaat. Oxalaat is een voedingsbestanddeel aanwezig in sommige fruit- en groentesoorten evenals in noten en chocolade. De lever produceert ook oxalaat. De concentratie calcium en oxalaat in de urine kan onder andere vermeerderen door:

 • bepaalde dieetfactoren;
 • frisdrankgebruik;
 • hoge dosis vitamine D;
 • maag en darm heelkunde;
 • verschillende inwendige aandoeningen;
 • medicatiegebruik.

Struviet stenen

Sommige stenen ontstaan in alkalische urine bij een urinaire infectie ten gevolge van urease producerende bacteriën zoals Proteus en E. coli. Deze stenen groeien snel en kunnen bijzonder groot worden en zelfs het ganse nierbekken innemen (koraalsteen). Deze stenen ontstaan vaak zonder enige klacht noch waarschuwing.

Urinezuurstenen

Urinezuurstenen ontstaan in zure urine bij mensen die onvoldoende drinken, te veel dierlijke eiwitten innemen bij de voeding, en ook bij mensen met jicht. Genetische factoren kunnen het risico op urinezuurstenen bevorderen.

Cystinestenen

Deze stenen worden gevormd bij mensen met een erfelijke aandoening waarbij de nieren een welbepaald type aminozuren afscheiden (cystinurie).

Andere zeldzame stenen kunnen eveneens optreden. Vaak worden ook mengstenen (gecombineerde samenstelling) vastgesteld.

Preventieve aanpassingen

Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken, kunnen verschillende maatregelen worden voorgesteld. Indien deze worden opgevolgd door de patiënt, zal de kans op terugkerende nierstenen afnemen. Wat zijn vaak de voorgestelde maatregelen?

 • Meer drinken (tussen 2 en 3L / 24u)
 • Aangepast dieet
 • Medicijnen

 

Na een bespreking met de patiënt wordt overeengekomen wat kan toegepast worden. De kliniek blijft de patiënt ook verder opvolgen met een controlegesprek op regelmatige tijdstippen om na te gaan of de maatregelen effect hebben of bijgesteld moeten worden.