TUR blaas staat voor TransUrethrale Resectie van de blaas. Tijdens deze ingreep worden poliepen (gezwellen) op de blaaswand via de plasbuis verwijderd. 

TUR blaas

Bekijk hier de informatiefolder van het Sint-Andries Ziekenhuis

Wat is een TUR blaas?

TUR blaas, of een TransUrethrale Resectie van de blaas, is een ingreep waarbij poliepen (gezwellen) op de blaaswand verwijderd worden. Dat zal gebeuren via de plasbuis, waar een instrument wordt ingebracht waarmee de gezwellen kunnen worden weggesneden. 

Voor de operatie

Op doktersadvies zal je een aantal preoperatieve onderzoeken ondergaan. De meerderheid van deze onderzoeken kan via de huisarts gebeuren. Meestal worden volgende onderzoeken gepland:

 • Bloedafname
 • Urineonderzoek
 • Rx-thorax
 • EKG

Minstens één week voor de ingreep zullen bepaalde bloedverdunners gestopt moeten worden. 

Dag van de operatie

 • Je dient nuchter te zijn. Eten en drinken is dus niet meer toegestaan vanaf middernacht, voor de ingreep. 
 • In het ziekenhuis meld je je aan bij de opnamedienst. Van daaruit zal je begeleiding hebben naar het chirurgisch dagziekenhuis. 
 • Op deze afdeling worden je naam en geboortedatum gecontroleerd, waarna je een identificatiebandje om krijgt. 
 • Vooraleer je kan vertrekken naar de operatiekamer, zal je je kledij moeten achterlaten en een operatiehemd aantrekken.

Verloop van de ingreep

Voor deze ingreep wordt de patiënt verdoofd. Ofwel gebeurt dat met een volledige verdoving, ofwel met een gedeeltelijke verdoving via ruggenprik. Welke verdoving gekozen wordt, wordt bepaald in overleg met de arts en anesthesist. 

Via de plasbuis wordt een instrument ingebracht tot aan de blaas. Daar worden de poliepen gelokaliseerd, waarna ze worden weggesneden. De stukjes weefsel die zijn weggesneden, worden opgevangen. Zo kunnen deze na de operatie naar het labo voor eventueel verder onderzoek. 

Op het einde van de operatie zal er een blaassonde geplaatst worden, waarin de urine kan worden opgevangen. 

In totaal ben je ongeveer twee tot drie uur weg van de afdeling. De operatieduur is wisselend, maar na de ingreep breng je altijd tijd door op de ontwaakruimte. Eens de verdoving voldoende is uitgewerkt, kom ej terug op de afdeling, waar je een kamer krijgt. 

Nazorg en ontslag

Als je op de kamer komt, heb je een infuus waarlangs pijnstillende medicatie kan toegediend worden. 

Wanneer je voor het eerst wil opstaan na de operatie, verwittig dan altijd een verpleegkundige. 
Drinken mag al een paar uur na de ingreep, 's avonds mag u een lichte maaltijd nemen. 

Na de ingreep heb je ook een blaassonde. De urine is dan meestal (licht) bloederig. Op advies van de arts zal de blaassonde verdwijderd worden. 
Soms wordt voor het verwijderen van de sonde een product ingespoten om een teurgkeer van poliepen te helpen voorkomen. Dit product moet gedurende één uur in de blaas blijven. Nadien wordt de blaassonde verwijderd. Als de sonde verwijderd wordt, is het belangrijk dat je voldoende drinkt. Als je goed kunt plassen en na een consult met advies van de arts, mag je het ziekenhuis verlaten.

Bij ontslag krijg je van de verpleegkundigen enkele voorgeschreven pijnstillers mee naar huis om de eerste twee dagen te overbruggen. Je krijgt ook een voorschrif van de arts, waarmee je zelf nog pijnstillers kan halen om de rest van de herstelperiode door te komen. Naast een afspraak voor een controle, zal je ook een ontslagbrief meekrijgen voor de huisarts. 

Je mag nu naar huis vertrekken. Belangrijk! Omdat je verdoofd bent geweest, mag je niet zelf rijden. Thuismedicatie mag na de operatie terug ingenomen worden, met grote uitzondering van bloedverdunners. Die mag je pas opnieuw nemen als de arts dat heeft goedgekeurd. 

Enkele belangrijke raadgevingen bij ontslag:

 • Voldoende drinken (min. 1,5 L water per dag)
 • Verricht enkele weken geen zware lichamelijke arbeid
 • Geen alcohol de eerste weken
 • Vermijd te veel persen bij ontlasting
 • Op tijd en regelmatig gaan plassen

Je neemt contact op met de huisarts, behandelende arts of je komt naar spoed wanneer er sprake is van:

 • Hevige pijn;
 • Niet kunnen plassen
 • Te bloederige urine
 • Een temperatuur boven de 38,5°