Bedplassen is een zeer frequent voorkomend fenomeen. Wanneer dit blijft aanhouden, wordt er vanaf de leeftijd van 6 à 7 jaar vaak hulp gezocht. Gelukkig kan dit probleem in de meeste gevallen verholpen worden. 

Oorzaken 

Er zijn veel mogelijke oorzaken voor het aanhoudend bedplassen. Vaak is erfelijkheid de oorzaak. Daarnaast kan er ook sprake zijn van het probleem van verhoogde urineproductie 's nachts, een te kleine blaascapaciteit, ...

Om te achterhalen wat de oorzaak van het bedplassen bij jouw kind is, vindt er tijdens de eerste consultatie een uitgebreid gesprek plaats met het kind en de ouders. Pas wanneer de oorzaak gekend is, kan de beste behandelingsmethode gekozen worden. 

Onderzoeken bij bedplassen 

Als er onderzoeken nodig zijn, zijn deze meestal beperkt tot enkele klinische onderzoeken zoals het controleren van de urine of een echo van de blaas en nieren. Er kan ook gevraagd worden om een mictiedagboek, ook gekend als een plas- en drankdagboek, bij te houden. 

Geen grote, ingrijpende onderzoeken en niet afschrikwekkend voor het kind dus. Aangezien de kinderen vaak zelf heel graag een oplossing willen vinden, werken ze ook vlot mee aan deze onderzoeken.