Indien tijdens een onderzoek is gebleken dat u een steen in de urinewegen heeft, kan gekozen worden voor een behandeling met de niersteenvergruizer ofwel de Extracorporele Shock Wave Lithotrypsie (ESWL).

ESWL niersteenverbijzelaar

Bekijk hier de informatiefolder van het Sint-Andries Ziekenhuis

Afspraak

Nadat u met de door uw uroloog voorgestelde behandeling heeft ingestemd, wordt de datum van de behandeling vastgelegd. Deze behandeling vindt in principe plaats in dagbehandeling (dagziekenhuis).

Voorbereiding

Aangezien deze behandeling onder algemene narcose wordt uitgevoerd, dient u zich ‘s morgens nuchter aan te melden op het dagziekenhuis. Als u medicijnen gebruikt die de bloedstolling vertragen, moet u deze vóór de ESWL behandeling stoppen. Dit wordt besproken met de uroloog of huisarts.

De behandeling

Afhankelijk van de plaats en de grootte van de steen is in sommige gevallen tevoren een buisje (Double J katheter) in de urineleider geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat de afvloei van de urine, door gruis na de ESWL behandeling, wordt belemmerd. Deze katheter wordt later weer verwijderd.

Op een zeker tijdstip wordt u naar de operatiekamer gebracht, waar de verpleegkundige en de uroloog u installeren op de niersteenverbrijzelaar. Eens deze installatie is gebeurd, wordt u door de anesthesist onder narcose gebracht, en start uw behandeling.

Na de behandeling verblijft u ongeveer een uur in de ontwaakkamer, en van hieruit komt u weer op uw kamer terecht.

De dokter uroloog komt u zien voor het ontslag, u krijgt tevens een voorschrift mee voor een controlefoto en, indien nodig, een voorschrift voor een pijnstiller. De controlefoto dient later te gebeuren, net voor u een controlebezoek heeft bij de uroloog.

De niersteenverbrijzelaar (vergruizer)

De niersteenvergruizer lijkt op een röntgentafel. In het tafelblad is een ronde opening uitgespaard voor een waterkussen. Over dit waterkussen zit een rubber vlies. Op de bodem van het waterkussen bevindt zich een schotelantenneachtig instrument waarop zich kristallen bevinden. Deze kristallen zenden tegelijkertijd een drukgolf uit die zich concentreert in één punt (brandpunt). We plaatsen u in een dusdanige positie op tafel dat uw niersteen in dit brandpunt ligt. Afhankelijk van de ligging van de steen kan dit in rug-, of buikligging zijn. Deze positionering gebeurt met behulp van röntgenstralen. Mocht u zwanger kunnen zijn, dient u dit te melden VOOR de behandeling start.

De niersteen kan worden vergruisd doordat de energie van de drukgolven in het brandpunt het grootst is. Het uiteenvallen van de steen in brokjes of zeer fijn gruis vindt soms al tijdens de behandeling plaats. Meestal gebeurt dit pas na enige tijd. Dit is afhankelijk van de ligging en van de hardheid van de steen.

De behandeling tast de omliggende weefsels en organen in principe niet aan.

Soms echter kunnen bijkomende problemen optreden, zoals een bloeding in een gedeelte van de nier. Ook zien we vaak irritatie van de huid, gaande van roodheid tot een blaar. Wanneer men dit na uw behandeling vaststelt in de ontwaakkamer, wordt deze zone aangestipt met Eosine.

Duur

De totale duur van de behandeling met de niersteenvergruizer is ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Gezien de algemene narcose, wordt u in de dagkliniek opgenomen.

Na de behandeling

Blijft u nog enkele uren op het dagziekenhuis. Daar zal de uroloog u nog komen zien voor u naar huis kan. Tevens observeert de verpleegkundige of u reeds kan plassen.

We raden u af om zelf naar huis te rijden, gezien enerzijds de algemene narcose, anderzijds door de behandeling zelf.

Krijgt u een recept mee voor pijnstillende middelen. Zo nodig kunt u deze gebruiken.

Belangrijk om weten is dat uw urine bloederig kan zijn. Normaal gesproken neemt dit binnen 24 uur duidelijk af.

Tevens is het de eerste dagen na de behandeling belangrijk om veel te drinken.

Opvangen steengruis

Direct na de ESWL-behandeling begint u met het ‘zeven’ van de urine. Daartoe krijgt u bij het ontslag op de dagkliniek een zeefje mee naar huis.

Als u steengruis uitplast, moet u dit bewaren, en meebrengen bij uw volgend bezoek aan de uroloog.

Dit steengruis kan eventueel gebruikt worden voor steenanalyse. Op deze manier kan de oorzaak van de steenvorming vastgesteld worden, en herhaling (recidieven) worden voorkomen.

Belangrijk

Waarschuw uw huisarts, de dienst urologie 051 42 50 60 of de dienst spoedgevallen 051 42 50 67 wanneer:

  • Er fors bloedverlies optreedt dat langer dan 24 uur aanhoudt
  • De pijn, ondanks het gebruik van pijnstillers, blijft aanhouden
  • U meer dan 38,5 °C koorts heeft
  • U opnieuw last zou krijgen van koliekpijnen
  • U denkt dat er andere problemen zijn (moeilijkheden bij plassen, ...)

Controle

Zoals reeds vermeld, wordt u na 1 à 2 weken opnieuw gezien. Tevens wordt dan een controleröntgenfoto gemaakt.

Zodoende kan uw behandelende uroloog vaststellen of uw behandeling effect heeft gehad. Tijdens deze controle krijgt u van de uroloog de uitslag van het röntgenonderzoek.

Het resultaat van een ESWL-behandeling kan soms pas na enige weken vastgesteld worden. In sommige gevallen blijkt het noodzakelijk de behandeling te herhalen om tot volledige vergruizing te komen.