Er zijn verschillende redenen waarom de blaas het moeilijk heeft zich te ledigen (verhoogde weerstand, minder gevoel, medicatie, …).

Het gevolg kan een oververrekte blaas zijn met een slappere spierwand, waardoor urineretentie ontstaat. Dit houdt in dat de blaas niet meer alle urine naar buiten kan persen. Een overvolle blaas verhoogt de druk op de nieren (die dan niet meer alle daar geproduceerde urine kunnen afvoeren naar de blaas). Die druk kan na lange tijd invloed hebben op het nierweefsel.

Bij de man is de meest voorkomende oorzaak prostaatvergroting. De prostaat hindert de blaaslediging en kan lijden tot retentie.

Prostaatvergroting

Bij de man is de meest voorkomende oorzaak prostaatvergroting