Normaal daalt de teelbal in tijdens de zwangerschap. Soms maakt de natuur een foutje en blijft een teelbal in het lieskanaal of zelfs hogerop in de buik steken. Om problemen op latere leeftijd te vermijden, wordt er best zo vroeg mogelijk ingegrepen. 

Opsporen van het probleem 

In het ziekenhuis, kort na de geboorte van je baby, bij een bezoek aan Kind & Gezin en tijdens het schoolonderzoek zal de arts controleren of beide teelballen zijn ingedaald. De dokter zal daarvoor de balzak betasten. Voelt hij geen teelbal? Dan zal hij nagaan of deze voelbaar is in de lies. Op dit moment contacteer je ook best een uroloog, zodat deze kan nagaan welke volgende stappen er nodig zijn. 

Risico's

  • Een vermindering in de functionaliteit van de teelbal.
  • Een licht verhoogd risico op teelbalkanker. 

Behandeling

Wordt er beslist om chirurgisch in te grijpen? Dan hangt de aanpak af van de locatie van de niet-ingedaalde teelbal. 

Wanneer de teelbal voelbaar is in de lies, wordt deze op zijn plaats gebracht via een incisie in de lies. 

Indien de teelbal op de consultatie niet kan worden gevoeld, moet soms eerst een kijkoperatie (laparoscopie) gebeuren, om te weten waar de testis zich precies bevindt.

Beide ingrepen gebeuren in daghospitalisatieverband. Dat betekent dat je kind 's morgens nuchter wordt opgenomen, maar 's middags al terug naar huis kan. De uroloog komt altijd nog eens langs om de wonde te controleren en de naverzorging te bespreken voor jullie vertrekken. Ook daarna staan we klaar voor al je vragen.