Niertumoren worden tegenwoordig vaak toevallig ontdekt, tijdens een echografie of CT scan ter gelegenheid van een onderzoek voor een ander probleem.

Anatomie van de nier met tumor in de bovenpool

Ze kunnen ook symptomen geven ovv bloed in de urine, pijn ter hoogte van de nieren of in een zeldzaam geval een voelbare zwelling. Niet alle letsels op de nier zijn kwaadaardig, gelukkig. Er kunnen ook cystjes of goedaardige tumoren worden gevonden. Deze laten we gerust, tenzij ze last geven omwille van bloeding of pijn. Als we denken aan een kwaadaardig letsel moet er uiteraard worden ingegrepen.

Partiƫle nefrectomie met afklemmen van de bloedvaten en raphie van het parenchym.

Eerst zullen nog een aantal andere onderzoeken doorgaan (o.a. een foto van de longen en) om mogelijke uitzaaiingen te kunnen opsporen. De behandeling bestaat uit de wegname van een gedeelte van de nier of de volledige nier. De keuze tussen deze twee hangt af van de grootte van de tumor en de plaats waar deze zich bevindt in de nier. We trachten steeds zoveel mogelijk gezond nierweefsel te sparen.

Als de nier volledig moet worden weggenomen gebeurt dit in principe  via een kijkoperatie of laparoscopie.  

Uiteraard zal de patiënt ook na de interventie worden gevolgd door regelmatig klinisch en radiografisch nazicht, met echografie of CTscan.

Nefrectomie

Wegname van een gedeelte van de nier of de volledige nier