De nieren zijn boonvormige orgaantjes van ongeveer 10 tot 12 cm lang en bevinden zich achteraan in de buikholte, aan beide zijden van de ruggegraat.

Grote lijnen van de nieranatomie

De nieren zuiveren het bloed van verschillende afvalstoffen. Om die reden worden ze rijkelijk van bloed voorzien. De nieren maken urine aan, die via de urineleiders in de blaas terechtkomt.

Schematische weergave van nieren, ureters en blaas.

De nier bestaat uit de nierschors (cortex) aan de buitenkant en het inwendige merggedeelte (medulla). De nierschors bevat de nierfiltertjes (glomeruli), waardoor een groot deel van het plasmawater weglekt naar de nierbuisjes (tubuli).Ter hoogte van de nierbuisjes worden nuttige stoffen gerecupereerd. Wat overblijft is de urine, die in de nierkelken (pyelum) samenkomt en via de urineleiders uiteindelijk in de blaas terechtkomt.