Bij een prostaatpunctie wordt een echosonde via de anus geplaatst. Via deze echosonde wordt onder lokale verdoving een punctienaald ingebracht om wat prostaatweefsel te bekomen. Dit weefsel wordt vervolgens microscopisch onderzocht.

Prostaatpunctie

Bekijk hier de informatiefolder van het Sint-Andries Ziekenhuis

Vóór de punctie

Het onderzoek hoeft geen specifieke voorbereiding. Bepaalde bloedverdunners moeten vooraf gestopt worden. U krijgt ook antibiotica voorgeschreven die u start de dag van het onderzoek.

Dag van de operatie

  • U moet nuchter zijn. U mag dus niets meer eten of drinken vanaf middernacht vóór de ingreep.
  • U meldt zich bij de opnamedienst van het ziekenhuis aan. Van hieruit wordt u begeleid naar het chirurgisch dagziekenhuis.
  • Op deze afdeling worden uw naam en geboortedatum gecontroleerd en wordt uw identificatiebandje aangedaan.
  • Voor het vertrek naar de operatiekamer doet u een operatiehemd aan.

Verloop van de ingreep

Een prostaatpunctie gebeurt ambulant onder lokale verdoving. U hoeft dus niet nuchter te zijn.
U verwijdert de onderkledij en gaat op de onderzoekstafel liggen, in zijligging of rugligging met de benen in de beensteunen. Er wordt een echosonde in de anus gebracht om de prostaat in beeld te brengen. Vervolgens wordt via de echosonde met een naald de prostaat verdoofd, waarna de arts verschillende puncties zal nemen.
Soms voert de arts een prostaatpunctie uit onder narcose. Bijvoorbeeld wanneer u een andere urologische ingreep moet ondergaan, wordt dit vaak gecombineerd met een prostaatpunctie. In dit geval moet u wel nuchter zijn en mag u dus niet meer eten en drinken vanaf middernacht. Uw antibiotica mag u ’s morgens wel innemen met wat water.

Nazorg en ontslag

Indien de punctie ambulant gebeurt, mag u onmiddellijk na het onderzoek naar huis en mag u zelf rijden.

Indien dit onder narcose gebeurt, zal u in dagopname opgenomen worden. U zal ongeveer twee tot drie uur van de afdeling weg zijn, de tijd op de ontwaakruimte meegerekend. Indien de verdoving voldoende is uitgewerkt, komt u terug naar de afdeling en krijgt u een kamer toegewezen.

Als u op de kamer komt, hebt u een infuus waarlangs pijnstillende medicatie kan toegediend worden. Verwittig altijd een verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie wil opstaan.

Drinken mag reeds een paar uur na de ingreep. ’s Avonds mag u al een lichte maaltijd nemen. Na een verdoving mag u niet zelf naar huis rijden.

Het is mogelijk en volledig normaal dat u enkele dagen nadien wat bloed hebt in de urine, stoelgang en/of sperma. Dit verbetert spontaan. Het is belangrijk veel te drinken na de punctie, alsook wat rust in acht te nemen.

Na het onderzoek krijgt u een afspraak mee om het resultaat van het microscopisch onderzoek met de arts te bespreken.

U neemt contact met de huisarts, behandelende arts of u komt naar spoed in geval van:

  • Aanhoudend bloedverlies
  • Griepachtig gevoel
  • T° > 38,5°
  • Gevoel niet te kunnen plassen

Wij wensen u een goede thuiskomst en spoedig herstel