Condylomen zijn wratten op of in de omgeving van de geslachtsorganen.

Condylomen

Bekijk hier de informatiefolder van het Sint-Andries Ziekenhuis

Vóór de operatie

Op doktersadvies moet u soms een aantal preoperatieve onderzoeken ondergaan (bv. bloedafname, EKG). Veel onderzoeken kunnen via de huisarts gebeuren.

Eventueel zal de arts aangeven om bepaalde medicatie, zoals bloedverdunners, tijdelijk te stoppen.

Dag van de operatie

  • U moet nuchter zijn. U mag dus niets meer eten of drinken vanaf middernacht vóór de ingreep.
  • U meldt zich bij de opnamedienst van het ziekenhuis aan. Van hieruit wordt u begeleid naar het chirurgisch dagziekenhuis.
  • Op deze afdeling worden uw naam en geboortedatum gecontroleerd en wordt uw identificatiebandje aangedaan.
  • Voor het vertrek naar de operatiekamer doet u een operatiehemd aan.

Verloop van de ingreep

U gaat kort in slaap voor de ingreep.
U zal ongeveer twee tot drie uur van de afdeling weg zijn. De operatie zelf is van wisselende duur, maar na de ingreep brengt u ook enige tijd door op de ontwaakruimte. Indien de verdoving voldoende is uitgewerkt, komt u terug naar de afdeling en krijgt u een kamer toegewezen.

Nazorg en ontslag

Als u op de kamer komt, hebt u een infuus waarlangs pijnstillende medicatie kan toegediend worden. De verpleegkundigen geven u enkele voorgeschreven pijnstillers mee naar huis voor ±2 dagen. Met het voorschrift van de arts haalt u zelf nog pijnstillers om de rest van de herstelperiode te overbruggen.

Verwittig altijd een verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie wil opstaan.

Drinken mag reeds een paar uur na de ingreep. ’s Avonds mag u al een lichte maaltijd nemen.

Na de ingreep komt de chirurg bij u langs en geeft u uitleg over de ingreep en de nazorg. Thuis hoeft u enkel de behandelde plaatsen droog te houden. Indien u zich goed voelt, zal de arts u toestemming geven om naar huis te gaan.

Bij ontslag krijgt u een ontslagbrief voor de huisarts mee.
Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden.

Uw thuismedicatie mag u na de operatie verder nemen.

U neemt contact met de huisarts, behandelende arts of u komt naar spoed in geval van:

  • Hevige pijn
  • Abnormaal bloeden uit de behandelde plaatsen
  • T° > 38,5°