Externe niersteenverbrijzeling (ESWL)

Nierstenen of stenen in het bovenste deel van de urineleider die weinig klachten geven, kunnen met de uitwendige niersteenverbrijzelaar tot kleinere stukken worden verbrijzeld door middel van ultrasone schokgolven. Deze procedure gebeurt onder een korte narcose in daghospitalisatie.

Ureterorenoscopie

Om kleinere stenen in de urineleider of in de nier te verwijderen wordt als standaard therapie een ureterorenoscopie verricht. In dat geval kan een rigide en/ of een flexibele scoop worden ingebracht via het plaskanaal, doorheen de blaas en de urineleider, tot bij de de steen om deze dan ter plekke met de holmiumlaser te verbrijzelen. Nadien wordt bijna steeds gedurende 14 dagen een dubbel J stent nagelaten om de genezing te bevorderen. Dit gebeurt onder volledig verdoving in daghospitalisatie.

DJstent

Algemene informatie over het plaatsen van een dubbel-J-stent

Heelkunde

Grote nierstenen (koraalstenen) worden vaak verwijderd via een percutane nefrolitholapaxie (PNL). Hierbij wordt doorheen de huid met een kijkinstrument de nier aangeprikt. De steen wordt verpulverd met de holmium laser of ander fragmentatietoestel waarna de kleine stukjes niersteen en het gruis worden weggezogen.
In andere omstandigheden kan via een laparoscopische ingreep het nierbekken worden ingesneden waardoor de steen in zijn geheel kan worden verwijderd. Deze ingrepen gebeuren onder volledige verdoving en vragen een hospitalisatie van enkele dagen.