Home

De artsen, verpleging en secretaresses van de dienst Urologie van het Sint Andries Ziekenhuis heten U van harte welkom op  deze site. We hopen U middels deze weg het praktische reilen en zeilen van de dienst te verduidelijken en willen graag ook wat ziektebeelden, symptomen, mogelijke onderzoeken en behandelingswijzen in kaart brengen.  

Urologie is een discipline die de urinewegen behandelt, dwz van de plaats van aanmaak van de urine, de nieren, naar beneden, via de urineleider over de blaas naar de plasbuis. Op dit traject kunnen zich tal van problemen voordoen, gaande van niertumoren tot problemen om de urine op te houden, deze komen verder op de site aan bod. Ook de mannelijke geslachtsorganen behoren tot het domein van de urologie.

Dit maakt ons vak boeiend, we hebben te maken met zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten, babies en ouderen, onschuldige en levensbedreigende problematiek.

Wij zijn als dienst urologie uiteraard geen geïsoleerd eiland in de kliniek. Door een goede samenwerking met de medico-technische diensten zoals het laboratorium en de dienst radiologie proberen we een optimale en snelle service te bieden. Als er sprake is van kwaadaardige letsels wordt de behandeling en follow-up besproken in een multidisciplinair team met radiotherapeut, oncoloog en andere specialisten. Uw huisarts krijgt een verslag van de consultatie, technische onderzoeken, behandelingen en behandelingsvoorstellen. 

Welkom in de wereld van de urologie.